* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Φύλο:
*
Ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων:
*
*
Αποδεκτές μορφές: Word Documents, PDFs
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Σε ποιο αεροδρόμιο επιθυμείτε να εργαστείτε;:
*
Έχετε προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών;:
*
Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε βάρδιες;:
*
*

Έχω διαβάσει το Έντυπο Συγκατάθεσης για τους αιτούντες και όλες οι απαντήσεις που έδωσα είναι αληθινές.  Αν σε οποιαδήποτε στιγμή οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποδειχθούν ψευδείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της διαδικασίας πρόσληψης ή σε τερματισμό εργοδότησης. Όλοι οι αιτητές θα αντιμετωπιστούν δίκαια και με απόλυτη εχεμύθεια. 

* Παρακαλώ σημειώστε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις με βάση τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική χρήση.

Συγκατάθεση:
*