Η καριέρα σας ξεκινά στην Hermes Airports

Η πρακτική άσκηση στο κατάλληλο περιβάλλον μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια υποσχόμενη καριέρα. Εάν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση:

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
*
*
Τίτλος:
*
*
*
*
*
*
Έχετε ολοκληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία;:
*
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Σε ποιο αεροδρόμιο επιθυμείτε να εργαστείτε;:
*
Έχετε προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών;:
*
Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε βάρδιες;:
*
*

Έχω διαβάσει το Έντυπο Συγκατάθεσης για τους αιτούντες και όλες οι απαντήσεις που έδωσα είναι αληθινές.  Αν σε οποιαδήποτε στιγμή οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποδειχθούν ψευδείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της διαδικασίας ή στον τερματισμό της πρακτικής άσκησης. Όλοι οι αιτητές θα αντιμετωπιστούν δίκαια και με απόλυτη εχεμύθεια. 

* Παρακαλώ σημειώστε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις με βάση τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική χρήση.

Συγκατάθεση:
*