Η καριέρα σας ξεκινά στην Hermes Airports

Η πρακτική άσκηση στο κατάλληλο περιβάλλον μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια υποσχόμενη καριέρα. Εάν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση:

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
*
*
Τίτλος:
*
*
*
*
*
*
Έχετε ολοκληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία;:
*
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Σε ποιο αεροδρόμιο επιθυμείτε να εργαστείτε;:
*
Έχετε προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών;:
*
Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε βάρδιες;:
*
*

Βεβαιώνω ότι όλες οι απαντήσεις που έχω δώσει είναι ορθές. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποδειχθούν ψευδείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της διαδικασίας πρόσληψης ή σε τερματισμό εργοδότησης. Όλοι οι αιτητές θα αντιμετωπιστούν δίκαια και με απόλυτη εχεμύθεια. 

* Παρακαλώ σημειώστε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις με βάση τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική χρήση.

Συγκατάθεση:
*