* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
*
*
Τίτλος:
*
*
*
*
*
*
*
Έχετε ολοκληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία;:
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προσθήκη περισσότερων
Ανώτατη Εκπαίδευση
Προσθήκη περισσότερων
ΓΛΩΣΣΕΣ
*
*
ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
*
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
*
Για ποιο αεροδρόμιο ενδιαφέρεστε;:
*
Σε ποιο τμήμα ενδιαφέρεστε να κάνετε την πρακτική άσκηση;:
*
*
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προσθήκη περισσότερων
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Βεβαιώνω ότι όλες οι απαντήσεις που έχω δώσει είναι ορθές. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποδειχθούν ψευδείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της διαδικασίας ή σε τερματισμό της πρακτικής άσκησης. Όλοι οι αιτητές θα αντιμετωπιστούν δίκαια και με απόλυτη εχεμύθεια. 

 

Συγκατάθεση:
*
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
*
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
* Παρακαλώ σημειώστε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις με βάση τις υπάρχουσες κενές θέσεις πρακτικής άσκησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική χρήση.