Ημ/νία ανάρτησης
12 Φεβρουαρίου 2020
Είδος
Full Time
Τμήμα
Τμήμα Τεχνικών Επιχειρήσεων
Τοποθεσία
Larnaka

Λεπτομέρειες Θέσης

Η Hermes Airports Ltd δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Ανώτερου/ης Πολιτικού Μηχανικού στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύντομη Περιγραφή:

Ο/Η Ανώτερος/η Πολιτικός Μηχανικός αναφέρει στη Διευθύντρια Μελετών και Κατασκευαστικών Έργων. Οι κύριες δραστηριότητες  της θέσης περιλαμβάνουν τη διαχείριση συμβολαίων προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης συστημάτων πολιτικής μηχανικής, τη διαχείριση και την επίβλεψη των τεχνικών έργων, την προετοιμασία και την παρακολούθηση των κονδυλίων που του/της έχουν ανατεθεί, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής κατανομής πόρων, την υποστήριξη της διευθυντικής ομάδας στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα έργα που του/της έχουν ανατεθεί παρέχοντας συμβουλές και εισηγήσεις, και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων.

Απαιτήσεις

Προσόντα:

·       Πανεπιστημιακό δίπλωμα στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής

·       Μέλος του ΕΤΕΚ

·       Τουλάχιστον έξι χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση

·       Εμπειρία σε έργα συναφή με εύκαμπτα και άκαμπτα οδοστρώματα και διαχείριση δομικών έργων

·       Γνώση τοπικών κανονισμών που σχετίζονται με έργα πολιτικής μηχανικής

·       Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

·       Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

·       Γνώση διαχείρισης συμβολαίων FIDIC θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Ικανότητες:

·       Ομαδικό πνεύμα εργασίας

·       Υπευθυνότητα

·       Επικοινωνία (προφορική και γραπτή)

·       Αποφασιστικότητα και κριτική σκέψη

·       Αναλυτική σκέψη

·       Εργασία κάτω από πίεση

·       Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

·       Ανάληψη πρωτοβουλιών

·       Διαπραγμάτευση

·       Διαχείριση Έργων

·       Συγγραφή αναφορών

Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών θα προσφέρεται σύμφωνα με τις δεξιότητες, τα προσόντα και την εμπειρία του ατόμου που θα επιλεγεί.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε για την πιο πάνω θέση, παρακαλείστε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας το αργότερο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται κάτω από τα "Εργαλεία" στην επάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

 

« Πίσω