Ημ/νία ανάρτησης
5 Σεπτεμβρίου 2019
Είδος
Full Time
Τμήμα
Τμήμα Μάρκετινγκ
Τοποθεσία
Λάρνακα

Λεπτομέρειες Θέσης

Η Hermes Airports Ltd δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Λειτουργού Επικοινωνίας & ΜΜΕ (6-μηνη κάλυψη άδειας μητρότητας).

Σύντομη Περιγραφή:

Ο/Η Λειτουργός Επικοινωνίας & ΜΜΕ αναφέρει στην Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Οι κύριες δραστηριότητες  της θέσης περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/ ερωτήσεων από τους αντιπροσώπους των διεθνών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, την προετοιμασία συνεντεύξεων, ομιλιών και άλλων σχετικών εγγράφων αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και συμβάλλει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

 

Απαιτήσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή άλλος ισότιμος τίτλος στον τομέα της Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Λογοτεχνίας, Μάρκετινγκ  ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό τομέα

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, ιδιαίτερα εμπειρία στη συγγραφή κειμένου, στην προετοιμασία συνεντεύξεων, δελτίων τύπου κλπ.

Απαιτούμενες ικανότητες:

  • Άριστη επικοινωνία (προφορική και γραπτή) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

  • Ομαδικότητα

  • Υπευθυνότητα

  • Οργάνωση και σχεδιασμός

  • Διαπροσωπικές σχέσεις

  • Εργασία κάτω από πίεση

  • Ανάληψη πρωτοβουλιών

  • Δημιουργικότητα

  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε για την πιο πάνω θέση, παρακαλείστε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2019. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται κάτω από τα "Εργαλεία" στην επάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

« Πίσω