Τα Διεθνές Αεροδρόμια της Hermes προσπαθούν να στηρίξουν την κοινότητα, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή και παραγωγικό χώρο εργασίας μέσω δεοντολογικών και υπεύθυνων ενεργειών.