Όπως αποτυπώνεται στην Εταιρική Πολιτική μας για την Ενέργεια, η Hermes Airports είναι σταθερά δεσμευμένη στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας, όπου όλες οι ενεργειακές προκλήσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) της Hermes.  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Ενεργειακή Πολιτική μας.

Μετά από σκληρή δουλειά, αποτελεσματικό σχεδιασμό και πάθος για επιτυχία, η Hermes Airports απέκτησε το ISO 50001:2011, το οποίο αποτελεί και την κορυφαία διεθνή διάκριση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης.

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO-50001;

Μετά τη σημαντική διάκριση που εξασφάλισε στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης, η Hermes, με ιδιαίτερη περηφάνια, ανακοινώνει επίσης την εξασφάλιση του δεύτερου σταδίου διάκρισης του πιστοποιητικού ACA (Airport Carbon Accreditation), το οποίο εκδίδει το Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων ACI (Airport Council International) και αφορά στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε ολόκληρο τον πλανήτη.  Το δεύτερο στάδιο διάκρισης του ACI που εξασφάλισε η Hermes, περιλαμβάνει την πιστοποίηση από εγκεκριμένο ελεγκτή, όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για τις οποίες η Hermes Airports κατέχει την απόλυτη δικαιοδοσία, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας, από το 2010. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική μείωση των εκπομπών διοξείδιού του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα, επικυρώνεται η ύπαρξη ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής αλλά και η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης, το οποίο, επιδιώκει την περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.  

Για οποιαδήποτε σχόλια, προτάσεις, ή/και παράπονα όσον αφορά το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της Hermes, ή για τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.