Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης για το Σύστημα Ανακοινώσεων των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.  Ο διαγωνισμός θα κλείσει τέλος της μέρας, την 1η Ιουλίου 2022. 

Για αντίγραφο των εγγράφων RFP, επικοινωνήστε με:

Παναγιώτα Φιάκκου, email: panayiota.fiakkou@hermesairports.com σε κοινοποίηση προς Λούκα Παπαλεοντίου, email: lucas.papaleontiou@hermesairports.com