Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης για Υπηρεσίες Ενοικίασης Οχημάτων στο αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου.  Οι επιτυχόντες θα έχουν το προνόμιο να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους χώρους εντός των αεροδρομίων.  Ο διαγωνισμός θα κλείσει στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ.

Για αντίγραφο των εγγράφων RFP, επικοινωνήστε με:

Παναγιώτα Φιάκκου, email: panayiota.fiakkou@hermesairports.com σε κοινοποίηση προς Λούκα Παπαλεοντίου, email: lucas.papaleontiou@hermesairports.com