Η Hermes Airports προσκαλεί εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή ενδιαφέροντος για την εκτέλεση Έργου Electric Ground Power Unit (eGPU) στο αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου. 

Οι υποβολή ενδιαφέροντος είναι μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023. 

Για υποβολή ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με:

Παναγιώτα Φιάκκου: panayiota.fiakkou@hermesairports.com και Λουκά Παπαλεοντίου: lucas.papaleontiou@hermesairports.com