Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής ασφάλειας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. 

Ο διαγωνισμός θα κλείσει στις 2 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω πεδία για να λάβετε τα έγγραφα του διαγωνισμού.

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
*
*
*
*
*