Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης για design, construction, development, maintenance and operation of an Executive Terminal at Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.

Ο διαγωνισμός θα κλείσει στις, 31 Αυγούστου 2020.

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
*
*
*
*
*