Τα Διεθνές Αεροδρόμια της Hermes προκηρύσσουν προσφορές για υποβολή προτάσεων.