Η Hermes Airports καλεί σε προσφορές εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υποβολή πρότασης και τη σύναψη σύμβασης of entering into an advertising agency agreement with Hermes for the installation, maintenance and operation of advertising media για το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου.

Ο διαγωνισμός θα κλείσει στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, 13 Σεπτεμβρίου 2019.

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
*
*
*
*
*