Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Τύπου του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και Πάφου!

Το Κέντρο Τύπου έχει ως πρώτιστο μέλημα την επικοινωνία σημαντικών νέων και εξελίξεων σχετικά με την λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου καθώς και ενέργειες της Hermes Airports. Επίσης παρέχει πολλές διευκολύνσεις στους εκπροσώπους ΜΜΕ και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την λειτουργία των ΜΜΕ στα αεροδρόμια. Τέλος, άτομα ή οργανισμοί που επιθυμούν να διεξάγουν κινηματογράφηση/φωτογράφηση στα αεροδρόμια μπορούν να ενημερωθούν σχετικά διαδικασία διεξαγωγής Εμπορικής Κινηματογράφησης και Φωτογράφησης και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.