Είμαστε υπερήφανοι για το Τμήμα  Ασφάλειας & Υγείας, καθώς η ομάδα μας εργάζεται στρατηγικά για να διασφαλίσει τα σωστά συστήματα και διαδικασίες όχι μόνο για τους υπαλλήλους μας αλλά και για τους επιβάτες μας.