Με βάση τους νόμους και κανονισμούς περί Υγείας & Ασφάλειας, ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας έχει δεσμευτεί στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με λειτουργίες και δραστηριότητες υπό τον έλεγχό του αερολιμένα, ιδιαίτερα εκείνους που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των αεροσκαφών.

Ο Διεθνής Αερολιμλένας Λάρνακας, εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία των υπαλλήλων του, τους εργολάβους, επισκέπτες και επιβάτες και άλλα τρίτα μέρη έναντι κινδύνους που αφορούν την υγεία και ασφάλεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική της εταιρείας για την Ασφάλεια, την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Ευθύνη.