Ανώτερος Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος

Κώστας Ζαχαριάδης

Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι επαγγελματίας Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος πτυχίου Bachellor Honours από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Ο Κώστας είναι πλήρες μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Μηχανικός Χαρτοφυλακίου Αγγλίας και μέλος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο Κώστας έχει περισσότερα από 35 χρόνια πολυδιάστατης εμπειρίας σε διάφορους τομείς της μηχανικής επιστήμης. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός στο χώρο της κατασκευής, μετάβηκε στη βιομηχανία υπηρεσιών και εξελίχθηκε μέσα από διάφορους ρόλους στη μηχανική διαχείριση επιχειρήσεων. 

Ο Κώστας εντάχθηκε στην Hermes Airports το 2006 στη θέση του Διευθυντή Συντήρησης του Τεχνικού τμήματος και στη συνέχεια προάχθηκε Ανώτερος Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος όπου και προΐσταται μέχρι σήμερα. 

Στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Τεχνικού τμήματος, ο Κώστας, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των υλικών υποδομών και περιουσιακών στοιχείων των αερολιμένων της Hermes Airports Ltd με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο. Βασικές του ευθύνες περιλαμβάνουν τις επενδύσεις κεφαλαίου και τον αειφόρο σχεδιασμό, τις επιδόσεις του συστήματος και των εγκαταστάσεων, τη βελτιστοποίηση κόστους και κινδύνου και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων, τις νέες κατασκευές, τη συντήρηση εγκαταστάσεων και τη διαχείριση συμβολαίων. Ο Κώστας πρωτοστατεί επίσης στους σημαντικούς και κρίσιμους τομείς της ανακύκλωσης, της διαχείρισης αποβλήτων και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.