Διαδικτυακή Πύλη Cyprus Flight Pass
 

Όλοι οι επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις Υγειονομικές Αρχές. Στη διαδικτυακή πύλη Cyprus Flight Pass μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα έντυπα εύκολα και γρήγορα.

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε ανάλογα με την ημερομηνία του ταξιδιού σας και τη χώρα από την οποία ταξιδεύετε.

Οι χώρες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επιδημιολογική τους κατάσταση σε κατηγορίες Α & Β και Γ, με την κατηγορία Α να έχει την πιο ευνοϊκή επιδημιολογική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα Έντυπο Εντοπισμού Επιβατών, να υπογράψετε μια σειρά δηλώσεων και, όπου είναι απαραίτητο, να ανεβάσετε στην πύλη πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει  αρνητικό PCR για το Covid-19. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε μια επιβεβαίωση σε μορφή PDF με εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας προς την Κύπρο, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσετε κατά την διάρκεια του check-in/στην πύλη επιβίβασης στο αεροδρόμιο αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο.

Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων ή η επιβεβαίωση της συμπλήρωσης των εντύπων θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να δεχθούν ταξιδιώτες στο αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης τεχνικού προβλήματος ή προγραμματισμένης συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώνουν χειρόγραφα τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία είναι αναρτημένα στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +(357) 24841234 Δευτέρα-Παρασκευή 8:00- 22:00 και Σάββατο – Κυριακή 10:00-18:00 (ώρα Κύπρου)
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/contact-us