2 Μαρτίου 2019, 11:00 - 19:00

Τοποθεσία:
The Edit Gallery Λεμεσός

Η The Edit Gallery είναι μια σύγχρονη γκαλερί έργων τέχνης που μέσα από την παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εκθέσεων δίδει έμφαση στη σύγχρονη, καλλιτεχνική δημιουργία και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες, τη στήριξη των ευρύτερων δυνατοτήτων τους καθώς και στην εξελισσόμενη πρακτική των καθιερωμένων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Μέσω της πρώτης της έκθεσης “Artists are the new Athletes” θέλει να τονίσει, ότι οι καλλιτέχνες για να επιτύχουν δεν χρειάζονται μόνο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον χαρακτήρα των αθλητών, όπως η θέληση, η πειθαρχία αλλά και η αφοσίωση. Η επιτυχία στην τέχνη, όπως και στον αθλητισμό, προϋποθέτει εκπαίδευση, ψυχική δύναμη καθώς και πνευματική ισορροπία έτσι ώστε να μπορέσει ο καλλιτέχνης, όπως και ο αθλητής, να φτάσει ψηλά επίπεδα αριστείας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

« Πίσω