Υπάρχουν 22 ειδικές θέσεις στάθμευσης μπροστά από το τερματικό κτίριο, ειδικά σχεδιασμένες για αποκλειστική χρήση από Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Άτομα με Μειωμένη Κινητικότητα, οι οποίοι είναι κάτοχοι της Μπλέ Κάρτας Στάθμευσης

Οι ειδικές αυτές θέσεις στάθμευσης έχουν διευρυμένο πλάτος 3,30 μέτρα, επιτρέποντας 2,20 μέτρα για το αυτοκίνητο και 1,10 μέτρο ως χώρο ελιγμών για το αναπηρικό αμαξίδιο. Επίσης διαθέτουν σαφή σήμανση με μπλε μπογιά και Ένδειξη Αναπηρίας με Πρότυπη Εικόνα Αναπηρικού Αμαξιδίου στην επιφάνεια του δρόμου για εύκολη αναγνώριση.

Σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις συστάσεις της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, μόνον οι κάτοχοι Μπλέ Κάρτας Στάθμευσης επιτρέπονται να σταθμεύουν τα οχήματά τους στις ειδικές θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ που βρίσκονται μπροστά από το τερματικό κτίριο, υπό την προϋπόθεση ότι η Μπλέ Κάρτα Στάθμευσης είναι τοποθετημένη στον ανεμοθώρακα ή σε άλλο εμφανές σημείο και είναι διαθέσιμη για την απαραίτητη επιθεώρηση. 

Δείγμα Μπλέ Κάρτας Στάθμευσης παρακάτω: 
Μπροστινή πλευρά της κάρτας PRM Πίσω πλευρά της κάρτας PRM

Οι κάτοχοι της Μπλέ Κάρτας Στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν σε αυτές τις προκαθορισμένες θέσεις στάθμευσης για έως και 120 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ, με την προϋπόθεση ότι η μπλε κάρτα στάθμευσης παρουσιάζεται στον ανεμοθώρακα του οχήματος προς επιθεώρηση.