Στο αεροδρόμιο Λάρνακας εφαρμόζονται μέτρα ασφάλειας με στόχο την αποτροπή έκνομων ενεργειών και την προστασία της αεροπλοΐας από αυτές.

Η αρμόδια αρχή η οποία καθορίζει και επιβλέπει τα παραπάνω μέτρα είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ η Αστυνομία Κύπρου είναι η αρχή που τα επιβάλει.