Οι αεροπορικές εταιρείες και οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και παράδοση των αποσκευών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα αναζήτησης αποσκευών της αεροπορικής σας εταιρείας ή του αντίστοιχου Φορέα Επίγειας Εξυπηρέτησης

Κατά την έξοδο σας απο την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τη σωστή αποσκευή, κάνοντας ταύτιση των αποκομμάτων που σας έχει δώσει η αεροπορική σας εταιρία. Μετά την έξοδό σας από την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, δεν επιτρέπεται η εκ νέου είσοδος. 

Όλες οι αζήτητες αποσκευές φυλάσσονται με ασφάλεια απο τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης της κάθε αεροπορικής εταιρείας.  Εσείς ή εκπρόσωπός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό ταυτότητας μαζί με την ετικέτα παράδοσης της αποσκευής προκειμένου να σας επιτραπεί η παραλαβή της. 

Για αντικείμενα που έχετε ξεχάσει εντός του αεροσκάφους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία.