Για αντικείμενα που χάνονται στο αεροσκάφος

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες ή την εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης που διορίζεται από την αεροπορική εταιρεία σας.

Για αντικείμενα που χάνονται στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με σχετική διαδικασία του αεροδρομίου, όλα τα αντικείμενα που ανευρίσκονται στο αεροδρόμιο παραδίδονται στην Αστυνομία στο γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων, που βρίσκεται στο Επίπεδο 2 δίπλα απο το Ταχυδρομείο.

Τηλ: +357 24804715 / +357 24804716

Για το αεροδρόμιο της Πάφου, σύμφωνα με σχετική διαδικασία του αεροδρομίου, όλα τα αντικείμενα που ανευρίσκονται στο αεροδρόμιο παραδίδονται στην Αστυνομία στο γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων, που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή ασφάλειας επιβατών.

Τηλ: +357 26007494