ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ
0 - 20 λεπτά €1.00 €7.00
21 - 40 λεπτά €3.00 €7.00
41 - 60 λεπτά €4.00 €7.00
1 - 2 ώρες €6.00 €10.00
2 - 3 ώρες €7.00 €10.00
3 - 4 ώρες €8.00 €12.00
4 - 8 ώρες €9.00 €12.00
8 - 24 ώρες €10.00  €12.00
Μέχρι 2 ημέρες €14.00 €21.00
Μέχρι 3 ημέρες €18.00  €30.00
Μέχρι 4 ημέρες €22.00 €39.00
Μέχρι 5 ημέρες €26.00 €48.00
Μέχρι 6 ημέρες €30.00 €54.00
Κάθε επιπρόσθετη μέρα €4.00 €6.00

 

* Σε ισχή απο τις 25/5/2018