Οι κάτοχοι "μπλε κάρτας στάθμευσης" δικαιούνται να σταθμεύσουν στις προκαθορισμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες & μειωμένη κινητικότητα για τα πρώτα 120 λεπτά δωρεάν , εφόσον η "μπλε κάρτα στάθμευσης" εμφανίζεται στο ταμπλό του οχήματος για την απαιτούμενη επιθεώρηση.

« Πίσω