Δεχόμαστε όλα τα σχόλια για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αν θέλετε να μας ευχαριστήσετε ή να κάνετε παράπονο για τον τρόπο εξυπηρέτησης, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Ικανοποιήσης Πελατών και θα εξετάσουμε οποιοδήποτε θέμα έχετε εγείρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν το επιθυμείτε.

 

« Πίσω