Πολύ συχνά, η ταξιδιωτική εμπειρία του καθενός μπορεί να είναι αγχωτική. Για να αποφύγετε τυχόν άσκοπες καθυστερήσεις στη διαδικασία του ταξιδιού σας, όπως το τι να εσωκλείσετε στις χειραποσκευές σας ή ποιες ποσότητες υγρών επιτρέπονται να μεταφέρονται κατά τη διαδικασία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που σας παρέχουμε κάτω από την κατηγορία "Αποσκευές", καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανονισμούς αποσκευών και ασφάλειας, τα απαγορευμένα είδη, την παράδοση αποσκευών και την αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων.