Παραλαβή Αποσκευών

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και παράδοση των αποσκευών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα αναζήτησης αποσκευών της αεροπορικής σας εταιρείας ή του αντίστοιχου Φορέα Επίγειας Εξυπηρέτησης. Κατά την έξοδο σας απο την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τη σωστή αποσκευή, κάνοντας ταύτιση των αποκομμάτων που σας έχει δώσει η αεροπορική σας εταιρία. Μετά την έξοδό σας από την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, δεν επιτρέπεται η εκ νέου είσοδος. 

Αναζήτηση Αποσκευών και Αντικειμένων

Όλες οι αζήτητες αποσκευές φυλάσσονται με ασφάλεια απο τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης της κάθε αεροπορικής εταιρείας.  Εσείς ή εκπρόσωπός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό ταυτότητας μαζί με την ετικέτα παράδοσης της αποσκευής προκειμένου να σας επιτραπεί η παραλαβή της. 

Για αντικείμενα που χάνονται στο αεροσκάφος

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες ή την εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης που διορίζεται από την αεροπορική εταιρεία σας.

Για αντικείμενα που χάνονται στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με σχετική διαδικασία του αεροδρομίου, όλα τα αντικείμενα που ανευρίσκονται στο αεροδρόμιο παραδίδονται στην Αστυνομία στο γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων, που βρίσκεται στο Επίπεδο 2 δίπλα απο το Ταχυδρομείο.

Τηλ: +357 24804715 / +357 24804716

Για το αεροδρόμιο της Πάφου, σύμφωνα με σχετική διαδικασία του αεροδρομίου, όλα τα αντικείμενα που ανευρίσκονται στο αεροδρόμιο παραδίδονται στην Αστυνομία στο γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων, που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή ασφάλειας επιβατών.

Τηλ: +357 26006446