Κανόνες για τη μεταφορά υγρών, σπρέι και τζελ (LAGs)

Θέλετε να φέρετε μαζί σας υγρά, σπρέι η τζελ; Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας.

Για λόγους προστασίας από την απειλή υγρών εκρηκτικών, ισχύουν κανόνες για τη μεταφορά υγρών, σπρέι και τζελ (LAGs) στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ποσότητα των υγρών, των σπρέι και των τζελ που μπορούν να μεταφερθούν στο αεροσκάφος εντός των χειραποσκευών, και ειδικοί κανόνες για τα υγρά, τα σπρέι ή τα τζελ που αγοράζονται από τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών.  

Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστή, διάφανη, επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε χωρητικότητα το 1 λίτρο (διαστάσεις περίπου 20εκ. x 20εκ.). Τα περιεχόμενα της πλαστικής σακούλας πρέπει να χωρούν άνετα σε αυτήν και η σακούλα να σφραγίζεται.

Μόνο ΜΙΑ διάφανη σακούλα μεταφοράς υγρών επιτρέπεται ανά επιβάτη, και θα πρέπει να προσκομίζεται προς εξέταση στα σημεία Ελέγχου Ασφαλείας του αεροδρομίου.  

Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις για φάρμακα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές και βρεφικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της πτήσης.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τους περιορισμούς μεταφοράς υγρών και τις ανάλογες εξαιρέσεις.

Πλαστικές Σακούλες

Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να ετοιμάζετε τα υγρά που θέλετε να μεταφέρετε πριν από την άφιξή σας στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, κατάλληλες διάφανες, επανασφραγιζόμενες πλαστικές σακούλες διατίθενται στα σημεία Ελέγχου Ασφαλείας, για όσους τις χρειάζονται. 

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε σημαντικές συμβουλές για τον Έλεγχο Ασφάλειας