Η υπηρεσία Φύλαξης Αποσκευών παρέχεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε συνεργασία με την εταιρεία Safe-Sac J.V..

Οι επιβάτες που ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν τις αποσκευές τους στο αεροδρόμιο για λίγες ώρες ή μέρες, θα πρέπει να μεταβούν στο σημείο εξυπηρέτησης επιβατών με Ειδικές Αποσκευές, το οποίο βρίσκεται στο χώρο Ελέγχου Αποσκευών, στο Επίπεδο 2. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:
 • Απαγορεύεται αυστηρώς η φύλαξη και η αποθήκευση των ακόλουθων αντικείμενων εντός των αποσκευών: 
  • Μετρητά 
  • Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα 
  • Κοσμήματα και άλλα τιμαλφή 
  • Όπλα 
  • Εκρηκτικά 
  • Εύφλεκτα και άλλα επικίνδυνα υλικά 
  • Αντικείμενα που χαλάνε εύκολα ή έχουν δυσάρεστη οσμή 
  • Άλλες παράνομες ουσίες ή παράνομα υλικά, σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς.
 • Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας φύλαξης αποσκευών θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών και να εκδοθεί η Ετικέτα Αποθήκευσης Αποσκευών, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε βαλίτσα ή ειδική (υπερμεγέθη) αποσκευή. 
 • Οποιεσδήποτε φθορές στο εξωτερικό μέρος της αποσκευής συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος κλειδώματος της αποσκευής θα πρέπει να αναγνωριστεί εκ των προτέρων και να καταγραφεί στο Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών.
 • Με τη συμπλήρωση του Έντυπου Αποθήκευσης Αποσκευών, το αυθεντικό αντίτυπο θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της αποσκευής/των αποσκευών. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει στα αρχεία της εταιρείας Safe-Sac J.V.
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή της αποθηκευμένης αποσκευής θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει για την αποθήκευση της αποσκευής εκ των προτέρων και να καθορίσει τα απαιτούμενα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας. 
 • Η ελάχιστη χρέωση για την αποθήκευση αποσκευών είναι € 8,00. 
 • Η πληρωμή για αποθήκευση αποσκευών μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. 
 • Οι αποσκευές θα αποθηκεύονται σε ειδικά ράφια και θα παραμένουν κλειδωμένες και ασφαλείς. 
 • Η εταιρεία Safe-Sac J.V. έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να εξετάσει τα περιεχόμενα των αποσκευών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, και να αφαιρέσει ή να καταστρέψει οποιοδήποτε αντικείμενο ή μέρος του το οποίο μπορεί, κατά την κρίση της εταιρείας, να προκαλέσει τραυματισμό, ενόχληση ή ζημιά σε περιουσία ή άτομα, ή να συνιστά δημόσιο κίνδυνο. 
 • Για την παραλαβή των αποσκευών θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της εταιρείας Safe-Sac J.V. το αυθεντικό αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, όπως επίσης το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή της αποθηκευμένης αποσκευής θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει, αν χρειαστεί, να πληρώσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό για την φύλαξη αποσκευών πέραν του χρονικού ορίου το οποίο αρχικά υπολογίστηκε και προπληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη. 
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης της παραλαβής αποσκευών, ο παραλήπτης θα πρέπει να υπογράψει τόσο το αυθεντικό αντίτυπο, όσο και το δεύτερο αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών.   
Διάρκεια αποθήκευσης Κόστος για αποσκευές 
κανονικού μεγέθους 
(ανά τεμάχιο & συμπ. ΦΠΑ)
Κόστος για
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ* 
(ανά τεμάχιο & συμπ. ΦΠΑ)
Πρώτες 3 ώρες € 8.00 € 16.00
3 – 5 ώρες € 11.00 € 20.00
5 – 7 ώρες € 14.00 € 24.00
7 – 9 ώρες € 17.00 € 28.00
9 – 24 ώρες € 20.00 € 30.00
Μέχρι 48 ώρες (2 μέρες) € 26.00 € 38.00
Μέχρι 72 ώρες (3 μέρες) € 32.00 € 46.00
Μέχρι 96 ώρες (4 μέρες) € 38.00 € 54.00
 • Για τον τιμοκατάλογο αποθήκευσης αποσκευών πέραν των 4 ημερών, παρακαλούμε όπως αποταθείτε στο προσωπικό της εταιρείας Safe-Sac J.V. που επανδρώνει το σημείο εξυπηρέτησης επιβατών με Ειδικές Αποσκεύες ή τηλεφωνικώς στο +357 99876141
 • Για την αποθήκευση 4 τεμαχίων και άνω προσφέρονται ειδικές μειωμένες τιμές.

* Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ καθορίζονται ως ακολούθος:

 • Οποιαδήποτε αποσκευή της οποίας το μέγεθος υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις: Μήκος: 90εκ / Πλάτος: 50 cm / Ύψος: 70cm 
 • Οποιαδήποτε αποσκευή της οποίας τα βάρος υπερβαίνει τα 32 κιλά
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με: 

Safe-Sac J.V.
Σημείο Εξυπηρέτησης επιβατών με ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Περιοχή Ελέγχου Αποσκευών (Επίπεδο 2), Αεροδρόμιο Λάρνακας 
Τηλέφωνο: 99876141
Φαξ: 22458132
Ηλ. Ταχυδρομίο: info@safe-sac.com