Η περιτύλιξη αποσκευών* προστατεύει τις αποσκευές σας από εξωτερικές ζημίες και διατηρεί τα υπάρχοντα σας ασφαλή. H Safe-Sac είναι η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία περιτύλιξης αποσκευών στο αεροδρόμιο Πάφου με εγγύηση μέχρι και €3000, καθώς και βοήθεια εντοπισμού της αποσκευής σας σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

*Η υπηρεσία Φύλαξης Αποσκευών βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Τα προσωπικά σας αντικείμενα περιτυλίγονται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα που τα προστατεύει από τη φθορά των ταξιδιών, καιρικές συνθήκες, τυχαίο άνοιγμα, κακή διαχείριση και την εισαγωγή μη εξουσιοδοτημένων αντικειμένων. 

Οι μηχανές στάθμισης της Safe-Sac βαθμονομούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς στάθμισης των αεροπορικών εταιρειών.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ OΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Τηλέφωνο: 99876142
Φαξ: 22458132
Ηλ. Ταχυδρομίο: info@safe-sac.com