Λόγω της αυξημένης ζήτησης από το επιβατικό κοινό, το αεροδρόμιο Πάφου σε συνεργασία με την εταιρεία Safe-Sac J.V., παρέχει υπηρεσία για την Φύλαξη Άδειων Κουτιών Ποδηλάτων*. Οι επιβάτες που ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν τα άδεια κουτιά των ποδηλάτων τους στον αερολιμένα για λίγες ώρες ή βδομάδες, θα πρέπει να μεταβούν στο σημείο εξυπηρέτησης επιβατών με Ειδικές Αποσκευές, το οποίο βρίσκεται στο χώρο Ελέγχου Αποσκευών. 

*Η υπηρεσία Φύλαξης Αποσκευών βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: 
 • Τα κουτιά ποδηλάτων θα πρέπει να είναι άδεια και επίπεδα. 
 •  Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας φύλαξης άδειων κουτιών ποδηλάτων, θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών και να εκδοθεί η Έτικέτα Αποθήκευσης Αποσκευών, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε κουτί. 
 • Κατά την αποθήκευση κουτιών που ανήκουν σε επαγγελματικά ποδήλατα, τυχών εξωτερικές ζημιές στο άδειο κουτί θα πρέπει να αναγνωρίζονται εκ των προτέρων και να καταγράφονται στο έντυπο αποθήκευσης αποσκευών. 
 • Τα άδεια κουτιά ποδηλάτων θα παραμένουν αποθηκευμένα σε ασφαλή χώρο. 
 • Για λόγους ασφάλειας πριν από τη φύλαξη, η εταιρεία Safe-Sac J.V. έχει το δικαίωμα να ανοίξει τα κουτιά και να επιβεβαιώσει πως αυτά είναι απολύτως άδεια. 
 • Κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, το αυθεντικό αντίτυπο θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του άδειου κουτιού. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει στα αρχεία της εταιρείας Safe-Sac J.V. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή του αποθηκευμένου άδειου κουτιού ποδηλάτου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει για την αποθήκευση εκ των προτέρων και να καθορίσει τα απαιτούμενα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, όπως όνομα, αρ. ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Η πληρωμή για αποθήκευση άδειων κουτιών ποδηλάτων μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα. 
 • Στην περίπτωση φύλαξης περισσότερων του ενός κουτιού ποδηλάτου, όλα τα κουτιά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα μαζί. 
 • Για την παραλαβή των άδειων κουτιών ποδηλάτων θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της εταιρείας Safe-Sac J.V. το αυθεντικό αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, όπως επίσης το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή του αποθηκευμένου άδειου κουτιού γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να πληρώσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό το οποίο προέκυψε λόγω της φύλαξης του κουτιού, πέραν του χρονικού πλαισίου το οποίο είχε αρχικά υπολογιστεί και προπληρωθεί από τον ιδιοκτήτη. 
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης παραλαβής του άδειου κουτιού, ο παραλήπτης οφείλει να υπογράψει τόσο το αυθεντικό αντίτυπο, όσο και το δεύτερο αντίτυπο του Εντύπου Αποθηκευσης Αποσκευών. 
Χρεώσεις για την φύλαξη άδειων κουτιών ποδηλάτων 

Τιμές για επίπεδη και γεμάτη συσκευασία ποδηλάτων ανά εβδομάδα €20

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε: 
Safe-Sac J.V.
Τηλέφωνο: 99876142
Φαξ: 22458132
Ηλ. Ταχυδρομίο: info@safe-sac.com