Η Hermes Airports έχει ως στόχο να αναπτύξει και να διαχειριστεί ‘Παγκοσμίου Κλάσης Αεροδρόμια’ για την Κύπρο. Οι άνθρωποι είναι ο πιο σημαντικός πόρος μας. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την επικοινωνία και τον αμοιβαίο σεβασμό και επιτρέπει τις προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης.