Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ενταχθείτε στην Hermes Airports και να γίνετε ένα πολύτιμο μέλος της δυναμικής μας ομάδας, όπου εργαζόμενοι με υψηλά κίνητρα και έμπνευση, συνεργάζονται για τον οργανισμό. 

5 Σεπτεμβρίου 2019

Η Hermes Airports Ltd δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Λειτουργού Επικοινωνίας & ΜΜΕ (6-μηνη κάλυψη άδειας μητρότητας). Σύντομη Περιγραφή: Ο/Η Λειτουργός Επικοινωνίας & ΜΜΕ αναφέρει στην Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Οι κύριες δραστηριότητες της θέσης περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/ ερωτήσεων από τους αντιπροσώπους των διεθνών και...