Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ενταχθείτε στην Hermes Airports και να γίνετε ένα πολύτιμο μέλος της δυναμικής μας ομάδας, όπου εργαζόμενοι με υψηλά κίνητρα και έμπνευση, συνεργάζονται για τον οργανισμό. 

12 Φεβρουαρίου 2020

Η Hermes Airports Ltd δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Ανώτερου/ης Πολιτικού Μηχανικού στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Σύντομη Περιγραφή: Ο/Η Ανώτερος/η Πολιτικός Μηχανικός αναφέρει στη Διευθύντρια Μελετών και Κατασκευαστικών Έργων. Οι κύριες δραστηριότητες της θέσης περιλαμβάνουν τη διαχείριση συμβολαίων προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης συστημάτων πολιτικής μηχανικής, τη διαχείριση και την επίβλεψη...