Πληροφορίες σχετικά με τους Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης

Η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμιά μας γίνεται μέσω προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών. Την ευθύνη για την επίβλεψη και διατήρηση ποιότητάς τους, την έχει η Hermes Airports μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου: 

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, Υπηρεσίες φορτίου και ταχυδρομείου, Υπηρεσίες παροχής καυσίμων, Υπηρεσίες τροφοδοσίας, Συντήρηση αεροσκαφών και Διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που εξυπηρετούν τους πιο πάνω τομείς.

Κανόνες

Ενημερωθείτε για τους κανόνες επίγειας εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε ισχύ στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στους πιο κάτω συνδέσμους: