Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 550/2021 από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το Δεκέμβριο του 2021, καταργείται ο περιορισμός των υπηρεσίων επίγειας εξυπηρέτησης ράμπας στα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, και ως εκ τούτου η υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στην αγορά.

Το νέο πλαίσιο επίγειας εξυπηρέτησης περιγράφει λεπτομερώς τους όρους και τις απαραίτητες απαιτήσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν έγκριση για παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης.

Η απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την αύξηση του ανταγωνισμού που τελικά θα οδηγήσει σε βελτιωμένη ανταπόκριση της αγοράς.

Κανόνες

Ενημερωθείτε για τους κανόνες επίγειας εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε ισχύ στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στους πιο κάτω συνδέσμους: