Αναπτύσσοντας μακροχρόνια παρουσία στην Κύπρο

Η Hermes Airports προσφέρει μια σειρά από Σχέδια Κίνητρων για την περίοδο 2022 - 2027, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν αεροπορικές εταιρείες. Στόχος των κινήτρων είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους για τις αεροπορικές στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με στόχο την μακροχρόνια λειτουργία των πτητικών προγραμμάτων τους προς την Κύπρο.

 

Δήλωση εγγραφής χειμερινής περιόδου
Δήλωση εγγραφής καλοκαιρινής περιόδου
Ταξινόμηση υφιστάμενων δρομολογίων