Αναπτύσσοντας μακροχρόνια παρουσία στην Κύπρο

Η Hermes Airports προσφέρει μια σειρά από Προγράμματα Κίνητρων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν αεροπορικές εταιρείες. Στόχος των κινήτρων είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους για τις αεροπορικές στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με στόχο την μακροχρόνια λειτουργία των πτητικών προγραμμάτων τους προς την Κύπρο.

Για περισσότερρς πληροφορίες παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα Σχέδια Κινήτρων της Ηermes Airports. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για Σχέδια Κινήτρων.