Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων (cargo) σε τόνους, από το 2018 εώς σήμερα.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2021

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,783 0 1,783
Φεβρουάριος 1,823 5 1,828
Μάρτιος 2,035 1 2,036
Απρίλιος 2,096 1 2,097
Μάιος 2,252 16 2,268
Ιούνιος 1,930 23 1,953
Ιούλιος 1,942 0 1,942
Αύγουστος 1,774 4 1,778
Σεπτέμβριος 2,023 2 2,025
Οκτώβριος 2,018 2 2,020
Σύνολο 19,676 54 19,730

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2020

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,342 10 2,352
Φεβρουάριος 2,296 12 2,308
Μάρτιος 1,813 25 1,838
Απρίλιος 1,281 0 1,281
Μάιος 1,649 0 1,649
Ιούνιος 1,978 43 2,021
Ιούλιος 2,083 25 2,108
Αύγουστος 1,697 0 1,697
Σεπτέμβριος 1,858 6 1,864
Οκτώβριος 2,002 9 2,011
Νοέμβριος 1,943 1 1,944
Δεκέμβριος 2,033 0 2,033
Σύνολο 22,975 131 23,106

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2019

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,288 11 2,299
Φεβρουάριος 2,444 13 2,457
Μάρτιος 2,625 25 2,650
Απρίλιος 2,478 15 2,493
Μάιος 2,315 108 2,423
Ιούνιος 2,349 18 2,367
Ιούλιος 2,606 38 2,644
Αύγουστος 2,237 66 2,303
Σεπτέμβριος 2,488 18 2,506
Oκτώβριος 2,565 29 2,594
Νοέμβριος 2,539 30 2,569
Δεκέμβριος 2,727 28 2,755
Σύνολο 29,661 399 30,060

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2018

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,199 12 2,211
Φεβρουάριος 2,370 11 2,381
Μάρτιος 2,623 56 2,679
Απρίλιος 2,208 13 2,221
Μάιος 2,451 15 2,466
Ιούνιος 2,365 12 2,377
Ιούλιος 2,592 12 2,604
Αύγουστος 2,405 14 2,419
Σεπτέμβριος 2,366 9 2,375
Οκτώβριος 2,730 31 2,761
Νοέμβριος 2,721 71 2,792
Δεκέμβριος 2,538 17 2,555
Σύνολο 29,568 273 29,841