Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε τις εμπορικές πτήσεις (κινήσεις) από το 2018 εώς σήμερα
 
  • Επιπρόσθετα 4,770 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2018 (LCA 3,777 & PFO 993)
  • Επιπρόσθετα 4,833 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2019 (LCA 3,790 & PFO 1,043)
  • Επιπρόσθετα 4,101 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2020 (LCA 3,300 & PFO 801)
  • Επιπρόσθετα 6,424 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2021 (LCA 5,088 & PFO 1,336)
  • Επιπρόσθετα 6,078 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2022 (LCA 4,786 & PFO 1,292)
  • Επιπρόσθετα 5,799 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2023 (LCA 4,516 & PFO 1,283)
  • Επιπρόσθετα 2,316 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2024 (LCA 1,814 & PFO 502)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2024

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,770 1,033 3,803
Φεβρουάριος 2,504 917 3,421
Μάρτιος 2,959 1,410 4,369
Απρίλιος 4,377 1,828 6,205
Μάιος 4,976 2,149 7,125
Σύνολο 17,586 7,337 24,923

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2023

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,563 928 3,491
Φεβρουάριος 2,307 880 3,187
Μάρτιος 2,785 1,266 4,051
Απρίλιος 4,188 1,877 6,065
Μάιος 4,799 2,152 6,951
Ιούνιος 5,318 2,266 7,584
Ιούλιος 6,288 2,431 8,719
Αύγουστος 6,314 2,500 8,814
Σεπτέμβριος 5,777 2,312 8,089
Οκτώβριος 5,502 2,116 7,618
Νοέμβριος 3,228 1,218 4,446
Δεκέμβριος 2,996 1,119 4,115
Σύνολο 52,065 21,065 73,130

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2022

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,758 683 2,441
Φεβρουάριος 1,395 812 2,207
Μάρτης 1,772 1,252 3,024
Απρίλης 2,958 1,850 4,808
Μάης 3,711 1,975 5,686
Ιούνιος 4,094 2,051 6,145
Ιούλιος 4,709 2,194 6,903
Αύγουστος 4,871 2,224 7,095
Σεπτέμβριος 4,375 2,139 6,514
Οκτώβριος 4,362 2,161 6,523
Νοέμβριος 2,646 1,160 3,806
Δεκέμβριος 2,653 969 3,622
Σύνολο 39,304 19,470 58,774

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2021

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 460 68 528
Φεβρουάριος 387 0 387
Μάρτιος 564 12 576
Απρίλιος 985 92 1,077
Μάιος 1,679 314 1,993
Ιούνιος 2,508 784 3,292
Ιούλιος 3,912 1,466 5,378
Αύγουστος 4,247 1,809 6,056
Σεπτέμβριος 3,845 1,822 5,667
Οκτώβριος 3,887 2,050 5,937
Νοέμβριος 2,264 1,222 3,486
Δεκέμβριος 2,139 1,051 3,190
Σύνολο 26,877 10,690 37,567

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2020

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,719 804 3,523
Φεβρουάριος 2,541 834 3,375
Μάρτιος 1,540 589 2,129
Απρίλιος 77 0 77
Μάιος 114 0 114
Ιούνιος 400 34 434
Ιούλιος 1,723 435 2,158
Αύγουστος 2,196 752 2,948
Σεπτέμβριος 1,764 925 2,689
Oκτώβριος 1,392 801 2,193
Νοέμβριος 586 218 804
Δεκέμβριος 552 144 696
Σύνολο 15,604 5,536 21,140

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2019

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,595 703 3,298
Φεβρουάριος 2,349 716 3,065
Μάρτιος 2,922 974 3,896
Απρίλιος 4,142 1,581 5,723
Μάιος 5,075 1,870 6,945
Ιούνιος 5,786 2,006 7,792
Ιούλιος 6,279 2,072 8,351
Αύγουστος 6,424 2,077 8,501
Σεπτέμβριος 5,866 1,922 7,788
Oκτώβριος 5,275 1,833 7,108
Νοέμβριος 3,187 1,090 4,277
Δεκέμβριος 2,832 883 3,715
Σύνολο 52,732 17,727 70,459

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2018

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,715 515 3,230
Φεβρουάριος 2,552 529 3,081
Μάρτιος 3,286 927 4,213
Απρίλιος 4,495 1,517 6,012
Μάιος 5,596 1,833 7,429
Ιούνιος 6,247 1,863 8,110
Ιούλιος 6,896 1,946 8,842
Αύγουστος 7,000 2,018 9,018
Σεπτέμβριος 6,252 1,928 8,180
Oκτώβριος 5,399 1,817 7,216
Νοέμβριος 3,060 1,009 4,069
Δεκέμβριος 2,755 783 3,538
Σύνολο 56,253 16,685 72,938