Εμπορική κινηματογράφηση και φωτογράφηση

Η Hermes Airports δέχεται αιτήσεις για κινηματογράφηση ή φωτογράφηση στους χώρους των αεροδρομίων για εμπορική χρήση από φωτογράφους, τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής. Τελική έγκριση για την διεξαγωγή κινηματογράφησης και/ή φωτογράφησης παραχωρείται αφού ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την κινηματογράφηση ή τη φωτογράφηση στα δυο αεροδρόμια, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με το κόστος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Hermes Airports Ltd
Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας
Τ.Θ. 43027, 6650 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24742156
Φαξ: +357 24008117
E-mail:  filming@hermesairports.com

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την κινηματογράφηση στο αεροδρόμιο:

1. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή η κινηματογράφηση των πιο κάτω περιοχών ή δραστηριοτήτων:

  • Περιοχές υψηλής ασφάλειας όπως τα σημεία Διαβατηριακού Ελέχγου και Ελέγχου Ασφαλείας και αποσκευών, ή τις διαδικασίες ασφαλείας και/ή προσωπικό.
  • Αερογραμμές, ταξιδιωτικούς πράκτορες, άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, εμπορικές εγκαταστάσεις και/ή το προσωπικό τους και  εταιρικά λογότυπα (εκτός εάν δοθεί άδεια από το Γραφείο Τύπου και/ή από την συγκεκριμένη εταιρεία).

2. Για κινηματογράφηση/φωτογράφηση στους χώρους του αεροδρομίου που δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση Προσωρινής Άδειας Εισόδου. Κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για να παραλάβουν την άδεια εισόδου. Το συνεργείο θα πρέπει να συνοδεύεται από υπάλληλο του αεροδρομίου ο οποίος θα είναι ο εξουσιοδοτημένος συνοδός καθόλη την παραμονή του συνεργείου στο αεροδρόμιο.