Η βασική λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και Πάφου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ασφαλή, προστατευμένη και αποτελεσματική διακίνηση επιβατών, φορτίου και αεροσκαφών. Στο πλαίσιο αυτό, το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου συνεργάζεται στενά με εμπορικούς οργανισμούς και ιδιώτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο για κινηματογραφικές και φωτογραφικές εργασίες.

Εάν θέλετε να κινηματογραφήσετε στο αεροδρόμιο, θα χρειαστείτε άδεια. Τα σχετικά έντυπα και οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις διατίθενται ηλεκτρονικά (επιλέξτε πιο κάτω αναλόγως). Όλα τα σχετικά έντυπα πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Τύπου. 

Η κινηματογράφηση για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη λήψη άδειας ή γενικώς η κινηματογράφηση σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης στο αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου χωρίς τη λήψη άδειας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση δίωξης. Επιβάλλονται και χρεώσεις για την εμπορική κινηματογράφηση, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω αιχμής της θερινής περιόδου (Ιούνιος – Οκτώβριος), η κινηματογράφηση και η φωτογράφιση για εμπορικούς σκοπούς στο αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου δεν είναι δυνατή. Οποιαδήποτε αιτήματα για κινηματογράφηση ή για φωτογράφιση θα πρέπει να αφορούν την περίοδο μετά τον Οκτώβριο.  Το Κέντρο Τύπου ανταποκρίνεται στα αιτήματα κινηματογράφησης και φωτογραφήσεων εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις στο αεροδρόμιο, συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Τύπου:

Πολιτική Κινηματογράφησης και Φωτογράφισης - Μετάδοση Ειδήσεων

Πολιτική Κινηματογράφησης και Φωτογράφισης - Εμπορικού Χαρακτήρα

Αίτηση Εγγραφής

Κέντρο Τύπου:

Φάξ: +357 24 008117
Ηλ. Ταχυδρομίο: pressoffice@hermesairports.com