11 Ιουλίου 2019

Η Hermes Airports ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε χθεσινή του συνεδρία επανεξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Χατζηπαντελή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο ενός χρόνου. Ο κ. Χατζηπαντελής κατέχει τη θέση του Προέδρου της Hermes Airports από το 2015. Κατα τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, ο κ. Patrice Cahange, Διευθυντής Επενδύσεων της Egis εκλέγηκε στη θέση του Aντιπροέδρου του ΔΣ. 

Επί τη ευκαιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ. Rik Joosten, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Egis, ο οποίος μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη Αντιπροέδρου του ΔΣ της Hermes και αποχωρεί στο προσεχές διάστημα, για την συνολική προσφορά του από την ίδρυση της κοινοπραξίας.

Με την σειρά του ο κ. Χατζηπαντελής εξέφρασε ειλικρινείς ευχαριστίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Hermes Airports για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται απρόσκοπτα για τη συνεχή ανάπτυξη των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

« Πίσω