6 Νοεμβρίου 2013

Η EL AL επαναρχίζει πτήσεις από και προς Κύπρο

« Πίσω