1 Ιουλίου 2022

Η Hermes Airports χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Μεταφορών και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ να υιοθετήσουν προτάσεις που κατέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, κ. Γιάννης Καρούσος, για τη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της συμφωνίας επί των προτάσεων της Δέσμης Fit-for-55 της ΕΕ.

Έχοντας υπογράψει ως διαχειρίστρια εταιρεία των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, ήδη από το 2019, τη δέσμευση NetZero2050 για τη μηδενική εκπομπή ρύπων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ως το 2050, και πιο πρόσφατα την αντίστοιχη Διακήρυξη της Τουλούζης ανάμεσα σε 250 ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμμεριζόμαστε πλήρως τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών Αρχών για απαλλαγή από τους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα, με δράσεις που περιλαμβάνουν και στοχευμένα μέτρα για τις αερομεταφορές. Είναι, ωστόσο, σημαντικό τα μέτρα που θα ληφθούν να λαμβάνουν υπόψη και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και περιφερειακών κρατών-μελών, προκειμένου να αποφευχθούν ανισομερείς επιπτώσεις στην συνδεσιμότητα των χωρών, όπως η Κύπρος, που με τη σειρά τους θα πλήξουν τον τουρισμό και ευρύτερα την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση των Ευρωπαίων Υπουργών Μεταφορών και Περιβάλλοντος να υιοθετήσουν, στο κείμενο του Νομοθετικού Πακέτου Fit-for-55, σειρά εισηγήσεων που είχε θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, ο οποίος ανέλαβε την σχετική πρωτοβουλία και κατέβαλε επίμονη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία. Πρόκειται για καίριες προσθήκες στο κείμενο της αναθεωρημένης Οδηγίας, όπως η πρόνοια εισαγωγής Μηχανισμού Επιβράβευσης για τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF Allowance Mechanism), μέσω του οποίου θα συγκρατηθεί η αύξηση του κόστους εισαγωγής των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Σημαντική για τη χώρα μας και είναι και η ειδική αναφορά, στην Οδηγία, σε νησιωτικά κράτη μεγέθους μικρότερου των 10,000χμ², όπως η Κύπρος, για τα οποία η διαφορά του κόστους στα καύσιμα θα καλύπτεται στο 100% από μία συνολική επιδότηση μεγέθους 0,5 δισ.ευρώ, καθώς και η πρόνοια διεξαγωγής μελέτης που να επιμετρά τις συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Οι πρωτοβουλίες αυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να αμβλύνουν σημαντικά τις επιπτώσεις του νομοθετικού πακέτου Fit-for-55 στην αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας και κατά συνέπεια στον τουρισμό.

Ως Hermes Airports συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος στη διαβούλευση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πακέτο “Fit for 55”, λαμβάνοντας υπόψη τη μείζονα σημασία των αερομεταφορών για μια νησιωτική χώρα όπως η Κύπρος και προσβλέπουμε στην καθολική υιοθέτηση των θέσεων της Κύπρου και στο κείμενο της τελικής συμφωνίας που θα προκύψει μέσα από τη διαπραγμάτευση του Συμβουλίου με το Ευρωκοινοβούλιο το προσεχές φθινόπωρο.

« Πίσω