Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι σημαντική

Στόχος της Hermes Airports, μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, είναι η στήριξη των κοινοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ενός ασφαλούς και παραγωγικού χώρου εργασίας μέσω υπεύθυνων ενεργειών.

 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που καλύπτει τη χρονιά 2022, ετοιμάστηκε σύμφωνα με το πλαίσιο Global Reporting Initiative (GRI Standards). Η έκθεση, πραγματεύεται τη βιωσιμότητα ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής της Hermes, σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και ανάπτυξής της, που εφαρμόζεται αναγνωρίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη μέτρηση και τη διαφανή αναφορά των μη  χρηματοοικονομικών επιδόσεων.

Αεροδρόμιο και Περιβάλλον

Τα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό του  Επιπέδου 4+ για Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα, το οποίο αφορά στη λήψη αντισταθμιστικών ενεργειών για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Hermes Airports παραμένει αφοσιωμένη στην εφαρμογή της Ενεργειακής Διαχείρισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην εταιρική Ενεργειακή Πολιτική. Η δέσμευση είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή κατάκτηση του προτύπου ISO50001:2011.

Παράλληλα, η διαχειρίστρια εταιρία των δυο αεροδρομίων της Κύπρου, στηρίζει τις δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με την προστασία των Αλυκών Λάρνακας, ενημερώνοντας τους επιβάτες και τους τουρίστες για τη σημασία της προστασίας τους και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής του αεροδρομίου.

Κοινωνική Δέσμευση

Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της Hermes Airports. Η εταιρία λειτουργεί και αναπτύσσεται διαρκώς έχοντας ως προτεραιότητα το σεβασμό στους συνανθρώπους μας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ασφάλεια Εργαζομένων

Η Hermes Airports εφαρμόζει όλα τα πρότυπα που διασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον για το προσωπικό. Παράλληλα, η εταιρία έχει ως πρώτιστο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ενώ δημιουργεί υποδομές και κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου του εργασιακού περιβάλλοντος.

Αεροπορική Ασφάλεια

Η Hermes Airports Ltd έχει ως πρώτιστη δέσμευση της την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι αεροπορικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, εφαρμόζει τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Προτεραιότητά παραμένει η εφαρμογή ενός ενισχυμένου επιπέδου ασφάλειας κατά τη λειτουργία και τη χρήση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου καθώς αυτό αποτελεί πρωταρχική ευθύνη τόσο των στελεχών όσο και των εργαζομένων.