Η Βιωσιμότητα έχει Σημασία

Η Hermes Airports Ltd έχει ως πρώτιστη δέσμευση την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση των στρατηγικών και διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αεροπορικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ορθής κατανομής των οργανωτικών πόρων, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας και την εφαρμογή εθνικών και διεθνών κανονισμών, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας κατά τη λειτουργία και τη χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του αεροδρομίου και να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της ασφάλειας αποτελεί πρωταρχική ευθύνη όλων των στελεχών και των εργαζομένων. Υποστηρίζουμε τη διαχείριση της ασφάλειας μέσω της παροχής όλων των αναγκαίων πόρων που συνθέτουν μια οργανωτική κουλτούρα η οποία προωθεί τις ασφαλείς πρακτικές, ενθαρρύνει την υποβολή εκθέσεων ασφαλείας και την αποτελεσματική επικοινωνία και διαχειρίζεται ενεργά την ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη  αποτελεσμάτων.

Στόχος της Hermes Airports, μέσα απο τις διάφορες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, ειναι η υποστήριξη των κοινοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ενός ασφαλούς και παραγωγικού χώρου εργασίας μέσω υπεύθυνων ενεργειών.

Η Hermes Airports στηρίζει επίσης, τις δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με την προστασία των Αλυκών Λάρνακας, ενημερώνοντας τους επιβάτες και τους τουρίστες για τη σημασία της προστασίας των Αλυκών Λάρνακας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής του αεροδρομίου.

Αεροδρόμιο και Περιβάλλον

Τα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν κερδίσει τη διαπίστευση του Level 3+ NEUTRALITY, σε αναγνώριση του υποδειγματικού έργου των αερολιμένων για τη διαχείριση και μείωση των εκπομπών co2 και την εμπλοκή άλλων ενδιαφερόμενων μερών για να κάνουν το ίδιο, ως μέρος της ανταπόκρισης της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας στην πρόκληση της Αλλαγής του Κλίματος.

Ασφάλεια & Υγεία

Είμαστε υπερήφανοι για το Τμήμα  Ασφάλειας & Υγείας, καθώς η ομάδα μας εργάζεται στρατηγικά για να διασφαλίσει τα σωστά συστήματα και διαδικασίες όχι μόνο για τους υπαλλήλους μας αλλά και για τους επιβάτες μας.

Κοινωνική Δέσμευση

 

Στην Hermes Airports, αναγνωρίζουμε ότι οι ευθύνες μας ξεπερνούν τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους πωλητές. Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη και τιμή μας να δώσουμε πίσω στην παγκόσμια κοινότητα μας!