Τα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν κερδίσει τη διαπίστευση του Level 3+ NEUTRALITY, σε αναγνώριση του υποδειγματικού έργου των αερολιμένων για τη διαχείριση και μείωση των εκπομπών co2 και την εμπλοκή άλλων ενδιαφερόμενων μερών για να κάνουν το ίδιο, ως μέρος της ανταπόκρισης της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας στην πρόκληση της Αλλαγής του Κλίματος.