Ενεργειακή Διαχείριση

Όπως αποτυπώνεται στην Ενεργειακή Πολιτική μας, η Hermes Airports είναι σταθερά δεσμευμένη στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας, όπου όλες οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) της Hermes. Μέσα από  σκληρή δουλειά και αποτελεσματικό σχεδιασμό, η Hermes Airports απέκτησε το ISO 50001:2011, το οποίο αποτελεί και την κορυφαία διεθνή διάκριση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO-50001.

H Hermes Airports κατέκτησε το τέταρτο επίπεδο του πιστοποιητικού ACA Επίπεδο 3+ για Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα που αφορά τη λήψη αντισταθμιστικών ενεργειών για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξείδιού του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα, επικυρώνεται η ενεργειακή πολιτική και στρατηγική. Παράλληλα, φανερώνει ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, το οποίο, επιδιώκει την περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.  

Υγεία, Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Διαχείριση

H Hermes Airports είναι σταθερά αφοσιωμένη σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους επιβάτες, τους συνεργάτες, τους ενοίκους των χώρων των αεροδρομίων και των κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας είναι καθορισμένη με συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική της εταιρείας για την Ασφάλεια, την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Ευθύνη.

 

Για οποιαδήποτε σχόλια, προτάσεις, ή/και παράπονα όσον αφορά το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της Hermes, ή για τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.