Λειτουργώντας σε ένα ασφαλές περιβάλλον αεροδρομίου

Η Hermes Airports Ltd έχει ως πρώτιστη δέσμευση της την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι αεροπορικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, εφαρμόζει τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Προτεραιότητά παραμένει η εφαρμογή ενός ενισχυμένου επιπέδου ασφάλειας κατά τη λειτουργία και τη χρήση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου αφού αυτό αποτελεί πρωταρχική ευθύνη τόσο των στελεχών όσο και των εργαζομένων

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Δήλωση Πολιτικής Αεροπορικής Ασφάλειας.