20 Φεβρουαρίου 2017

News Item Image Παράδοση επιταγής από την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes, κα Ελένη Καλογήρου στον Δήμαρχο Δρομολαξιάς Μενεού, κ. Κύπρο Ανδρονίκου προς οικονομική ενίσχυση των σχολείων της κοινότητας.

« Πίσω