Δημιουργώντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Με βάση τους νόμους και κανονισμούς περί Υγείας & Ασφάλειας, η Hermes Airports έχει δεσμευτεί στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με λειτουργίες και δραστηριότητες υπό τον έλεγχό του αερολιμένα, ιδιαίτερα εκείνους που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των αεροσκαφών. Η Hermes Airports εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία των υπαλλήλων της, τους εργολάβους, επισκέπτες και επιβάτες και άλλα τρίτα μέρη έναντι κινδύνων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια.

Το Τμήμα  Ασφάλειας & Υγείας εργάζεται στρατηγικά για να διασφαλίσει τα σωστά συστήματα και διαδικασίες όχι μόνο για τους υπαλλήλους αλλά και για τους επιβάτες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική της εταιρείας για την Ασφάλεια, την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Ευθύνη.