30 Ιουνίου 2018

News Item Image

Η Hermes Airports απέσπασε την “Αργυρή Διάκριση ” από το Ινστιτούτο MEECO. Η Hermes είναι ο οργανισμός που κατάφερε με απόλυτη επιτυχία και παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, να πετύχει μια ολική ανατροπή ενώ είναι το πρώτο αεροδρόμιο διεθνώς, που κατάφερε να εξασφαλίσει αυτή την διάκριση. Η διάκριση αυτή, αντιπροσωπεύει την επίτευξη ενός προτύπου αριστείας στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη βιωσιμότητα ενός κορυφαίου προγράμματος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο υλοποιείται μέσω της καθοδήγησης (coaching).

« Πίσω