30 Ιουνίου 2019

News Item Image

Η Hermes Airports ήταν η νικήτρια του βραβείου Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Excellence) στα βραβεία που απονέμει κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI Europe). Το HR Excellence απονέμεται ως αναγνώριση προς τα άτομα και τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των μελών του ACI Europe, τα οποία επιδεικνύουν εξαιρετικά επίπεδα ηγεσίας και διαχείρισης προσωπικού. Το βραβείο HR Excellence αποσκοπεί στο να δοθεί έμφαση στα καινοτόμα παραδείγματα, τα οποία θα βοηθήσουν την κοινότητα των αεροδρομίων να αξιολογήσει και να εντάξει νέες διαδικασίες και ταλέντα, τα οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του δυναμικού της βιομηχανίας.

« Πίσω